Energiluppen är ett webbaserat verktyg som visar energistatistik såsom energianvändning, el- och värmeproduktion, koldioxidutsläpp samt några nyckeltal för transporter och bostäder. Med hjälp av verktyget kan du snabbt och enkelt få fram data, specifika nyckeltal och generell statistik i form av grafer och kartbilder. Verktyget innehåller data som sträcker sig från år 1990 och framåt.

Energikontor Norr driver projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig i norr med att effektivisera verksamhetens energianvändning och bistår dig och ditt företag, eller din offentliga verksamhet, med vår kompetens.

Energiluppen är framtagen av Energikontor Norr och delar av arbetet är gjort inom ramen för projektet Data4Action.